Urząd Miasta w Piławie Górnej

szukaj >

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Informacja o lokalizacji Obwodowych Komisji Wyborczych w Piławie Górnej  więcej >


Informacja o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych w Piławie Górnej  więcej >


Informacja w sprawie sporządzonego spisu wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014 roku.  więcej >


Informacja dotycząca zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników lub osoby upoważnione przez pełnomocników komitetów wyborczych  więcej >


Wzór zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych - załącznik do Uchwały PKW z dnia 11 kwietnia 2011r (M.P. z 2011,Nr 30 poz. 345).  więcej >


Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz dla głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.  więcej >


Okręgowa Komisja Wyborcza we Wrocławiu - Informacja o składzie, siedzibie oraz wyznaczonych dyżurach  więcej >


Rejonowa Komisja Wyborcza w Wałbrzychu - Informacja o składzie, siedzibie oraz wyznaczonych dyżurach  więcej >


Wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Piława Górna dla celów głosowania korespondencyjnego. Zarządzenie nr 40/2014 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 2 kwietnia 2014 roku.  więcej >


Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.  więcej >


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych  więcej >


Wyznaczenie miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (Zarządzenie nr 23/2014 z dnia 03.03.2014 r.)
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Marcin Rybicki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2014/05/24 20:01:03
Redaktor: Marcin Rybicki