Urząd Miasta w Piławie Górnej

szukaj >

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014r

Miejsce oraz terminy dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Piławie Górnej ( Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Piławie Górnej z dnia 28 listopada 2014 r. )  więcej >


Ponowne głosowanie w wyborach Burmistrza Piławy Górnej w dniu 30 listopada 2014r ( Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 18 listopada 2014r )  więcej >


Terminy dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Piławie Górnej ( informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Piławie Górnej z dnia 12 listopada 2014 r.)  więcej >


Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Piławie Górnej - Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych  więcej >


Wybór Przewodniczących i Zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych w Piławie Górnej powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.  więcej >


Zarządzenie druku obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. ( Uchwała nr 8/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 24 października 2014 roku )  więcej >


Zarządzenie druku obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Piławy Górnej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. ( Uchwała nr 7/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 24 października 2014 roku )  więcej >


Lista kandydatów na Burmistrza Piławy Górnej w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. ( Uchwała nr 6/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2014 roku )  więcej >


Przyznanie numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Piławie Górnej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku ( Uchwała nr 5/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2014 roku )  więcej >


Lista kandydatów na Burmistrza Piławy Górnej ( Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Piławie Górnej z dnia 27 października 2014r )  więcej >


Lista kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Piławie Górnej ( Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Piławie Górnej z dnia 22 października 2014r )  więcej >


Informacja w sprawie spisu wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Organów Stanowiących Jednostek Samorządu Terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.  więcej >


Przyznanie numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Piławie Górnej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. ( Uchwała nr 5/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piławie Górnej z dnia 21 października 2014 roku )  więcej >


Powołanie obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku ( Uchwała nr 4/2015 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 21 Października 2014 roku )  więcej >


Termin i miejsce losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Piławie Górnej, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r ( komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Piławie Górnej z dnia 17 października 2014r )  więcej >


informacje Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu w sprawie nadania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad powiatu dzierżoniowskiego.  więcej >


komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu w sprawie nadania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady sejmiku województwa dolnośląskiego  więcej >


Termin losowania składów obwodowych komisji wyborczych, wyznaczonych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. ( komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Piławie Górnej z dnia 17 października 2014 roku )  więcej >


Termin i miejsce losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów z terenu działania Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. ( Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 17 października 2014 r.)  więcej >


Termin i miejsce losowania nr. list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wyborach do rad powiatów z terenu działania Komisarza Wyborczego we Wrocławiu, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. ( Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 16 października 2014r )  więcej >


Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Piława Górna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r ( Obwieszczenie Burmistrza Piławy Górnej z dnia 30 września 2014 roku )  więcej >


Zmiana w składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. ( postanowienie nr 37/14 Komisarza wyborczego we Wrocławiu z dnia 2 października 2014 r.  więcej >


Powołanie terytorialnych komisji wyborczych ( Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 29 września 2014 roku zmieniające Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 22 września 2014r. )  więcej >


Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Piławie Górnej ( Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Piławie Górnej )  więcej >


INFORMACJA o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu  więcej >


Powołanie terytorialnych komisji wyborczych ( Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 22 września 2014 roku )  więcej >


Wybór Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Piławie Górnej ( Uchwała nr 2/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piławie Górnej z dnia 23 września 2014 roku w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji )  więcej >


Wybór Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Piławie Górnej ( Uchwała nr 1/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Piławie Górnej z dnia 23 września 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji )  więcej >


Serwis informacyjny dla wyborców dotyczący udziału w głosowaniu  więcej >


Obwieszczenie Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 04 września 2014 roku o podziale powiatu na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Powiatu Dzierżoniowskiego  więcej >


OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r  więcej >


Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu o terminie i miejscu losowania składów terytorialnych komisji wyborczych  więcej >


Wybory Samorządowe 2014 - serwis Państwowej Komisji Wyborczej  więcej >


Zarządzenie nr 100/2014 z dnia 01.09.2014 r.
w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.  więcej >


Obwieszczenie Burmistrza Piławy Górnej z dnia 28 sierpnia 2014 roku o podziale Gminy Piława Górna na okręgi wyborcze z określeniem ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014 roku.  więcej >


Miejsce i czas przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych - Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 27 sierpnia 2014r  więcej >


Liczba mieszkańców w poszczególnych gminach, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. - Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 27 sierpnia 2014r  więcej >


Zarządzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r.  więcej >


Uchwała nr 124/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 grudnia 2012r w sprawie: zmiany uchwały nr 107/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 października 2012r w sprawie: podziału Gminy Piława Górna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  więcej >


Uchwała nr 107/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 października 2012r w sprawie: podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  więcej >


Uchwała nr 94/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25 września 2012r w sprawie: podziału Gminy Piława Górna na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.  więcej >


Obwieszczenie Wojewody Dolnoślaskiego z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 roku do Sejmiku Województwa Dolnoślaskiego, rad powiatów oraz gmin w województwie dolnośląskim.  więcej >


Uchwała nr XLV/301/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie podziału Powiatu Dzierżoniowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Marcin Rybicki

Osoba odpowiedzialna za treść: Jolanta Najwer, tel. (74) 832-49-32
Data modyfikacji: 2014/11/28 15:20:47
Redaktor: Marcin Rybicki