Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Menu góra
Strona startowa Starostwo Powiatu Gdańskiego Ogłoszenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „w sprawie wyboru oferty na realizację w okresie od dnia 01.12.2021 r. do dnia 31.08.2023r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowa - Ogłoszenia, menu 37, artykuł 9739 - BIP - Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia

w sprawie wyboru oferty na realizację w okresie od dnia 01.12.2021 r. do dnia 31.08.2023r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowa

w sprawie wyboru oferty na realizację w okresie od dnia 01.12.2021 r. do dnia 31.08.2023r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, w tym z 4 miejscami interwencyjnymi z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 ze zm), art. 93 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz.821 ze zm.), w związku z art. 11, art. 13 - 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.),

Zarząd Powiatu Gdańskiego uchwala, co następuje:

§1

  1. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, po uzyskaniu opinii komisji konkursowej, dokonuje się wyboru oferty Fundacji Pomorski Instytut Edukacji z siedzibą w Gdańsku na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dla podmiotów uprawnionych, polegającego na: „prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, w tym z 4 miejscami interwencyjnymi w okresie od dnia 01.12.2021r. do dnia 31.08.2023r. z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące ”.

  2. Na realizację zadania o którym mowa w ust. 1 Powiat Gdański przyznaje środki finansowe w formie dotacji celowej, w następujących wysokościach:

w roku 2021 - 64.400,00 zł w roku 2022 - 789.600,00 zł od I -VIII 2023-537.600,00 zł

w sytuacji przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące: od IX - XII 2023 - 268.800,00 zł w roku 2024-823.200,00 zł w roku 2025 - 548.800,00 zł.

Zawarcie ze wskazaną w ust. 1 Fundacją umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego i rozpoczęcie przez Nią realizacji zadania zostaje odroczone do czasu uzyskania przez Fundację zezwolenia Wojewody Pomorskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego, nie dłużej jednak niż do 1 stycznia 2022 r. Nie dostarczenie w/w zezwolenia do 31 grudnia 2021 skutkować będzie unieważnieniem konkursu

.

  1.  

Wynik otwartego konkursu ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść dokumentu (plik pdf)

Metryka

data wytworzenia
2021-11-22
data udostępnienia
2021-11-22
sporządzone przez
opublikowane przez
Maciejowski Krzysztof
ilość odwiedzin
106
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.