Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Starostwo Powiatu Gdańskiego  / Biuro Rzeczy Znalezionych
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Biuro Rzeczy Znalezionych Biuro Rzeczy Znalezionych


BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim

Zadania z zakresu rzeczy znalezionych realizuje:

Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
I piętro, pokój nr 102
adres:
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16,
telefon  (
58) 773 12 82

Godziny pracy Biura
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
Środa: 8:00 – 16:30
Piątek: 7:30 – 15:00

Biuro Rzeczy Znalezionych działa  na podstawie:

 1. art. 34 ust. 1 oraz art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.),
 2. art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397).
 3. Zarządzenia nr 83/2015 Starosty Gdańskiego z dnia 14 lipca 2015r.

Przedmiotem działalności Biura Rzeczy Znalezionych jest:

 1. Prowadzenie postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy;
 2. Przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych;
 3. Poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;
 4. Udzielanie wyjaśnień dotyczących prowadzonych postępowań w sprawach rzeczy znalezionych, w tym informowanie zainteresowanych o posiadanych rzeczach;
 5. Zamieszczanie ogłoszeń w sprawie rzeczy znalezionych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach – w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim;
 6. Wydawanie rzeczy znalezionych osobom uprawnionym (właścicielowi lub znalazcy);
 7. Likwidacja niepodjętych depozytów.

Do Biura Rzeczy Znalezionych oddaje się lub można oddać rzeczy znalezione na terenie Powiatu Gdańskiego lub znalezione przez mieszkańca Powiatu Gdańskiego.

 Biuro Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje rzeczy:

 1. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 100 złotych, chyba że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
 2. gdy, istnieją podstawy do uznania, że rzecz znaleziona została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności,
 3. której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport Znalazca niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Odmowa przyjęcia rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych uprawnia znalazcę albo właściwego zarządcę budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego do postąpienia z rzeczą według swojego uznania.

Zasady składania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy:


Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy należy złożyć osobiście w Biurze Rzeczy Znalezionych Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, I piętro, pokój nr 102                                                                                                                              
Z czynności odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcia rzeczy na przechowanie pracownik Biura Rzeczy Znalezionych sporządza protokół, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.

Osoby poszukujące rzeczy zagubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych w celu jej odebrania muszą, określić:

 1. jaką rzecz zgubiono, opisać przedmiot, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne,
 2. przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych śladów zużycia)

 

Pouczenie:

 1. W przypadku, gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy (art. 10 ust.  2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. -  Dz. U. z 2015 r., poz. 397)
 2. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie (art. 187 k.c. -  Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)
 3. Właściwy starosta informuje osobę uprawnioną do odbioru rzeczy o kosztach przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także o kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy. Starosta wydaje rzecz osobie uprawnionej po uiszczeniu przez nią kosztów.  Powyższe odnosi się również do znalazcy, który po upływie terminów o których mowa w art. 187 k.c., stał się właścicielem rzeczy znalezionej (art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. -  Dz. U. z 2015 r., poz. 397)
 4. Starostwo Powiatowe nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny znalezionych przedmiotów.

Bieżący wykaz rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych

Wykaz rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych

POŚWIADCZENIE PRZYJĘCIA ZAWIADOMIENIA O ZNALEZIENIU  ORAZ  PRZYJĘCIU  RZECZYdata wytworzenia2015-01-16
data udostępnienia2015-01-16
sporządzone przezMaria Borkowska
opublikowane przezKacper Łopaciński
ilość odwiedzin2590
rejestr zmianzobacz »
Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański, tel.: 58 773 12 12, fax: , sekretariat@powiat-gdanski.pl, www.powiat-gdanski.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@