Urząd Miasta w Piławie Górnej

szukaj >


Zapytanie ofertowe: SI.271.1.5.2014
Promocja projektu: wykonanie i umieszczenie na budynkach tablic informacyjnych, zaprojektowanie i wykonanie ulotek informacyjnych, zaprojektowanie i wykonanie teczek ofertowych, zaprojektowanie i wykonanie naklejek na laptopy na potrzeby projektu POIG.08.03.00-02-130/13 pn: „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna” działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, w ramach POIG 2007-2013.  więcej >


Zapytanie ofertowe: SI.271.1.4.2014
Wykonanie usługi dostawy sygnału Internetowego do 30 beneficjentów ostatecznych projektu (odbiorców indywidualnych) i 4 palcówek Gminy Piława Górna, na terenie gminy Pilawa Górna w ramach projektu „Internet szansą rozwoju Piława Górna" działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion" POIG 2007-2013.  więcej >


Zapytanie ofertowe: SI.042.01.2014
Wykonanie usługi ubezpieczenia sprzętu, tj. 58 laptopów z zainstalowanym oprogramowaniem zakupionych w ramach Projektu pn. „Internet szansą rozwoju gminy Piława Górna”, Działanie 8.3, POIG 2007-2013.  więcej >


Zapytanie ofertowe: SI.271.1.2.2014
Wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia 34 uczestników Projektu w zakresie obsługi komputerów osobistych wraz z korzystaniem z Internetu na potrzeby projektu POIG.08.03.00-02-130/13 pn: „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna” działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, w ramach POIG 2007-2013.  więcej >


Zapytanie ofertowe: POKL.9.1.1.271.1.2014
na dostawę, sprzedaż artykułów plastycznych dla Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu nr POKL.09.01.01-02-057/12 pn. „Przedszkolaki z Piławy Górnej”, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.1.2014
Wykonanie usługi „Monitoring Projektu POIG.08.03.00-02-130/13” „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna”  więcej >


Zapytanie ofertowe: POIG.271.1.2.2013
Na pełnienie funkcji kierownika projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Piława Górna” w ramach projektu POIG.08.03.00-02-130/13 z dnia 30.10.2013r. realizowanego przez Gminę Piława  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.6.2013
Na usługę cateringu podczas konferencji podsumowującej projekt pn. „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: POKL.9.1.1.271.8.2013
na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej, w ramach realizacji projektu POKL.09.01.01-02-057/12 „Przedszkolaki z Piławy Górnej”. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.5.2013
na dostawę cateringu w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.4.2013
na dostawę kompletu medali i pucharów na turniej piłki nożnej w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.3.2013
na opracowanie graficzne i wydruk plakatów promocyjno – informacyjnych w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.2.2013
na ubezpieczenie wyjazdu do Czech w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.1.2013
na przewóz do Czech w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: BO.POKL.271.1.2013
dotyczy zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Prowadzenie dodatkowych zajęć teatralnych w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej, w ramach realizacji projektu POKL.09.01.02-02-164/11 „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Piława Górna”.  więcej >


Zapytanie ofertowe: POKL.9.1.1.271.5.2013
na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej, w ramach realizacji projektu POKL.09.01.01-02-057/12 „Przedszkolaki z Piławy Górnej”.  więcej >


Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej
Dyrektor Przedszkola Publicznego ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej w ramach realizacji projektu pn. „Przedszkolaki z Piławy Górnej” Priorytet IX, Działanie 9.1 , Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  więcej >


Zapytanie ofertowe: POKL.9.1.1.271.4.2013
na dostawę i sprzedaż zmywarki przemysłowej dla Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej, do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach realizacji projektu POKL.09.01.01-02-057/12 „Przedszkolaki z Piławy Górnej"  więcej >


Zapytanie ofertowe: POKL.9.1.1.271.3.2013
na dostawę i sprzedaż radiomagnetofonu dla Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej, do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach realizacji projektu POKL.09.01.01-02-057/12 „Przedszkolaki z Piławy Górnej”.  więcej >


Zapytanie ofertowe: POKL.9.1.1.271.2.2013
na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej, w ramach realizacji projektu POKL.09.01.01-02-057/12 „Przedszkolaki z Piławy Górnej”.  więcej >


Zapytanie ofertowe: POKL.9.1.1.271.1.2013
na modernizację sali gimnastycznej i przystosowanie do wymogów sali dydaktycznej – wymiana instalacji elektrycznej i malowanie sali Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  więcej >


Nabór na stanowisko woźnej oddziałowej w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej
Dyrektor Przedszkola Publicznego ogłasza nabór na stanowisko woźnej oddziałowej w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej w ramach realizacji projektu pn. „Przedszkolaki z Piławy Górnej” Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  więcej >


Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej
Dyrektor Przedszkola Publicznego ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Piławie Górnej w ramach realizacji projektu pn. „Przedszkolaki z Piławy Górnej” Priorytet IX, Działanie 9.1 , Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  więcej >


Zapytanie ofertowe: POKL.9.1.1.271.5.2012
na dostawę, sprzedaż oraz montaż mebli i wyposażenia dla Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach realizacji projektu POKL.09.01.01-02 057/12 „Przedszkolaki z Piławy Górnej”.  więcej >


Zapytanie ofertowe: POKL.9.1.1.271.4.2012
na dostawę, sprzedaż pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej w ramach realizacji projektu POKL.09.01.01-02-057/12 „Przedszkolaki z Piławy Górnej”.  więcej >


Zapytanie ofertowe: POKL.9.1.1.271.3.2012
na dostawę i sprzedaż dywanu dla Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej, do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach realizacji projektu POKL.09.01.01-02-057/12 „Przedszkolaki w Piławie Górnej”.  więcej >


Zapytanie ofertowe: POKL.9.1.1.271.2.2012
na modernizację sali gimnastycznej i przystosowanie do wymogów sali dydaktycznej –wymiana instalacji elektrycznej i malowanie sali Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt nr POKL.09.01.01-02-057/12 pn. „Przedszkolaki w Piławie Górnej”  więcej >


Zapytanie ofertowe: POKL.9.1.1.271.1.2012
na dostawę, sprzedaż artykułów plastycznych dla Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu nr POKL.09.01.01-02-057/12 pn. „Przedszkolaki w Piławie Górnej”,  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZBP.271.2.9.2012
na przemurowanie kominów na dachu budynku przy ul. Piastowskiej 45 w Piławie Górnej. Zadanie realizowane jest w ramach projektu RPO: „Renowacja zespołu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej nr 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67.” w ramach Priorytetu 9, Działanie 9.2. RPO WD  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.20.2012
na opracowanie graficzne i wydruk folderów w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.19.2012
na tłumaczenie tekstu do publikacji folderu z języka polskiego na język czeski w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: BO.POKL.271.6.2012
na dostawę, sprzedaż artykułów do doświadczeń chemicznych dla Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej do prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych w ramach realizacji projektu POKL.09.01.02-02-164/11 „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Piława Górna”. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.18.2012
na ubezpieczenie wyjazdu do Czech w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: BO.POKL.271.5.2012
dotyczy zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej, w ramach realizacji projektu POKL.09.01.02-02-164/11  więcej >


Zapytanie ofertowe: BO.POKL.271.4.2012
na dostawę, sprzedaż 2 zestawów komputerowych (laptop z projektorem oraz oprogramowaniem) dla Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej do prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych w ramach realizacji projektu POKL.09.01.02-02-164/11 „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Piława Górna”.  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.17.2012
na dostawę cateringu dla dzieci w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.16.2012
na sprzedaż i dostawę nagród na zajęcia edukacyjno – sportowe z udziałem dzieci w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.15.2012
na sprzedaż i dostawę podkoszulek dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.14.2012
na sprzedaż i dostawę wyposażenia dla Przedszkola Publicznego w Piławie Górnej w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: BO.POKL.271.3.2012
na dostawę artykułów sportowych, instrumentów muzycznych, gier, zabawek, materiałów i akcesoriów artystycznych oraz innych wyrobów rzemieślniczych dla Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej do prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych w ramach realizacji projektu POKL.09.01.02-02-164/11 „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Piława Górna”.  więcej >


Zapytanie ofertowe: BO.POKL.271.2.2012
na dostawę, sprzedaż 16 zestawów plastycznych dla Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej do prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych w ramach realizacji projektu POKL.09.01.02-02-164/11 „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Piława Górna”.  więcej >


Zapytanie ofertowe: BO.POKL.271.1.2012
na dostawę, sprzedaż 2 zestawów komputerowych (laptop z projektorem oraz oprogramowaniem) dla Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej do prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktycznych w ramach realizacji projektu POKL.09.01.02-02-164/11 „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w Gminie Piława Górna”.  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.13.2012
na przewóz do Czech w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.12.2012
na sprzedaż i dostawę wyposażenia dla Klubu Sportowego „Piławianka" w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.11.2012
na sprzedaż i dostawę ręcznie wykonanej dekoracji z akcentem lokalnym w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.10.2012
na sprzedaż i dostawę ortalionowej garderoby plenerowej 3x6m (namiot ekspresowy) w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.9.2012
ofertowego na sprzedaż i dostawę trąbki dla orkiestry dętej (Kapela Miejska) w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZLH.7021.20.2012
na wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Renowacja zespołu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej nr 9 ,11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67” w ramach Priorytetu 9, Działanie 9.2. RPO WD  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.8.2012
zapytania ofertowego na dostawę kompletów strojów dla zespołu ludowego w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.7.2012
na dostawę cateringu w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.6.2012
na wykonanie naklejek informacyjno – promocyjnych w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.5.2012
na dostawę pucharów na zawody strażackie w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.4.2012
na dostawę smyczy promocyjnych w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.3.2012
na opracowanie graficzne i wydruk plakatów promocyjno – informacyjnych w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.2.2012
na dostawę kompletów strażackich w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zapytanie ofertowe: ZPF.271.1.1.2012
na dostawę papieru do drukarki w ramach mikroprojektu „Wspieranie rozwoju polsko – czeskich aktywności sportowych, kulturowych i edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013  więcej >


Zamówienie publiczne: ZBP.271.2.1.2012
na wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Renowacja zespołu budynków zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej nr 9 ,11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67” w ramach Priorytetu 9, Działanie 9.2. RPO WD  więcej >


Zamówienie publiczne: ZBP.271.2.16.2011
„Renowacja zespołu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej nr 9, 11A, 25, 27, 33, 45, 52, 67” w ramach Priorytetu 9, Działanie 9.2.  więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Marcin Rybicki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2014/04/10 14:38:14
Redaktor: Marcin Rybicki