Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Nowa Karczma
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Nowa Karczma  / Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości  / 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018 2018
Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Karczma - II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, nieuzbrojonych Nowa Karczma, Grabowska Huta

Nowa Karczma, 15.03.2018

 

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U                                                                                     

                                                                             

Na podstawie art.37 ust.1, art.38, art. 39 ust.1, art.40 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm/ oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/  -  WÓJT  GMINY   Nowa Karczma    O G Ł A S Z A    II  przetargi ustne  nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, nieuzbrojonych, stanowiących własność Gminy Nowa Karczma:

 

Lp.

Nr .

działki

Pow. w m2

Położenie

obręb

Nr KW

Część

Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoła-wcza w zł

Wa-

dium w zł

Minimalne postą- pienie  zł

Opis

nieruchomości

1

776

4738

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

B008 - U-teren usług, B006-UI –teren urządzeń infrastruktury - ujęcie wody

153.300

brutto

15.330

1.440

położona około 100m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone: pod zabudowę usługową i pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, teren pofałdowany porośnięty roślinnością trawiastą z pniami usuniętych drzew, kształt działki zbliżony do trójkąta.

2

139/25

2549

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

B006-MN/U- teren zabudowy mieszkaniowej i usług

88.700

brutto

8.870

890

położona około 300m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.

3

139/26

2513

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

B006-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług

87.500

brutto

8.750

880

położona około 300m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone: pod zabudowę usługową i pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.

4

139/27

2740

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

B006-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług

95.500

brutto

9.550

960

położona około 300m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone: pod zabudowę usługową i pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.

5

139/34

1171

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

B020-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług

44.400 brutto

4.440

450

położona około 300m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.

6

139/35

1170

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

B020-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług

44.300

brutto

4.430

450

położona około 300m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.

7

139/36

1875

Nowa Karczma

GD1E/11296/2

B020-MN/U-teren zabudowy mieszkaniowej i usług

71.100

brutto

7.110

720

położona około 300m od ul Kartuskiej (drogi wojewódzkiej), przy drodze gruntowej, w sąsiedztwie są działki przeznaczone: pod zabudowę usługową i pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową.

8

118/1

 

5342

 

Grabowska Huta

GD1E/8368/4

139-ZN-teren zieleni nieurządzonej,

 

39.900

3.990

400

nieużytek ( staw), o nieuregulowanym kształcie, z drzewostanem i krzewami, w sąsiedztwie: zabudowa mieszkaniowa i droga gruntowa, nad działką przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        Str.      1/2

 

 

 

Przetargi odbędą się w dniu 11.05.2018 w Urzędzie Gminy w Nowej Karczmie (pokój nr 2), godz. 1000 - w kolejności podanej wyżej.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej (przed otwarciem przetargu): dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, dowodu wniesienia wadium wraz z numerem konta, na które ma być przelane wadium w przypadku jego zwrotu, 1/osoby fizyczne dodatkowo: oświadczenia małżonka wyrażającego zgodę na nabycie nieruchomości, w przypadku nabycia nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – potwierdzenie wpisu w CEIDG, 2/osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a podlegające rejestracji dodatkowo: aktualnego wypisu z właściwego rejestru (z okresu 3 miesięcy przed datą przetargu).

 

Wadium w wysokości podanej wyżej należy wnieść w pieniądzu / w terminie do dnia 07.05.2018 r. /, w kasie Urzędu Gminy w Nowej Karczmie (do godz. 1300) lub przelewem na konto Urzędu Gminy Nowa Karczma nr 25-8340-0001-0100-1717-2000-0007 w Banku Spółdzielczym Starogard Gd. O/Skarszewy z dopiskiem” Przetarg dz. nr......”,położona w …..”. Wadium wpłacone na konto winno znajdować się w dniu 07.05.2018 r. na ww. rachunku bankowym Gminy.

 

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną w przetargu cenę w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca działki.

Uczestnikowi, który wygrał przetarg nie zwraca się wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy może odwołać ww. przetargi, o czym poinformuje publicznie.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przez cudzoziemców wpłacone wadium przepada.

Nadmienia się, iż I przetarg odbył się w dniu 18.01.2018 z wynikiem negatywnym.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 586848402, 586877127 lub w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        Str.      2/2

 data wytworzenia2018-03-21
data udostępnienia2018-03-21
sporządzone przez
opublikowane przezJoanna Ebertowska
ilość odwiedzin181
rejestr zmianzobacz »
Gmina Nowa Karczma, Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma, tel.: 58 687-71-27, fax: 58 687-71-71, urzad@nowakarczma.pl, www.nowakarczma.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@