Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Nowa Karczma
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Nowa Karczma  / Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości  / 2017
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2017 2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Karczma - przetargi na dierżawę - Lubań, Nowa Karczma, Rekownica, Stary Barkoczyn, Szpon

 Nowa Karczma, 03.08.2017r

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

W Ó J T   G M I N Y    Nowa Karczma   ogłasza    P R Z E T A R G I   ustne   nieograniczone  na  d z i e r ż a w ę  niezabudowanych działek, położonych na terenie Gminy Nowa Karczma, stanowiących własność Gminy Nowa Karczma, wymienionych w załączniku do obwieszczenia, okres dzierżawy do 31.08.2019r., z przeznaczeniem na cele rolne.

 

 Przetargi ww. odbędą się w dniu 08.09.2017r. o godz1030 według kolejności podanej w załączniku,  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.

 

Warunki przetargu i dzierżawy :

  • wpłacenie wadium gotówką w wysokości podanej w załączniku na konkretną działkę, najpóźniej do dnia 04.09.2017r. do godz.13oow kasie Urzędu Gminy w Nowej Karczmie (do godz. 13oolub przelewem na konto Gminy Nowa Karczma nr 25-8340-0001-0100-1717-2000-0007 w Banku Spółdzielczym Starogard Gd. O/Skarszewy z dopiskiem” Przetarg dzierżawy dot. działki nr... w    ”. Wadium wpłacone na konto winno znajdować się w dniu 04.09.2017r. na ww. rachunku bankowym Gminy,
  • postąpienie minimalne podane jest w załączniku,
  • wywoławczy czynsz za dzierżawę poszczególnych działek podany jest w załączniku,
  • czynsz będzie płatny w dwóch ratach, po 50% zaoferowanego czynszu: I rata w dniu podpisania umowy, II rata do dnia 15.IX.2018r.

Uczestnicy w dniu przetargu okazują : dowód wpłacenia wadium, dowody osobiste, (osoby prawne - wypis z właściwego rejestru, upoważnienie do udziału w przetargu).

Wadium wpłacone (na poszczególną działkę) przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu tej działki, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone.

Uczestnikowi, który wygrał przetarg nie zwraca się wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 6848402, 58 6877127 lub w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Nowej Karczmie w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Załącznik nr 1 do obwieszczenia o  P R Z E T A R G A C H  ustnych  nieograniczonych w dniu 08.09.2017r. na   d z i e r ż a w ę działek, okres dzierżawy do 31.08.2019r., z przeznaczeniem na cele rolne.

 

l.p.

obręb- wieś

nr działki

pow. dz. w ha

rodz. użyt.  wg. ewiden. gruntów

Wywoławcza wysokość czynszu za okres dzierżawy w zł

Wadium

w zł

Postąpienie minimalne w zł

1

Lubań

162/3cz.I

0,7692

RV,ŁV, ŁVI PsVI,N

274

54

3

2

Nowa Karczma

528

  1,1500

RV,RVI

515

103

6

3

     -,,-

529

  1,1600

RV,RVI

505

101

6

4

     -,,-

530

  1,1800

RV,RVI

472

94

5

5

     -,,-

531cz.

  1,6300

PsVIz

294

58

3

6

     -,,-

532cz.

  0,7400

PsVIz

134

26

2

7

     -,,-

533cz.

  1,1400

RVI,RVIz

372

74

4

8

     -,,-

534

  2,3800

RVI,RVIz

740

148

8

9

     -,,-

535

  1,8400

RV,RVI,RVIz

697

139

7

10

     -,,-

536

  2,8400

RV,RVI

1165

233

12

11

     -,,-

537

  1,3200

RV,RVI

481

96

5

12

     -,,-

241/4

18,2400

R:IVb,V,VI, Ps:V,VI,W,N

8373

1674

84

13

     -,,-

240/3

  0,1900

RVI

65

13

1

14

     -,,-

240/5

  7,0000

RV,RVI,PsVI,N

2934

586

30

15

Rekownica

192

 0,2900

ŁVI,LzVI

48zł

9

1

16

Stary Barkoczyn

58

  1,2800

RIVb,RV

755

151

8

17

       -,,-

68

  2,0800

RV,RVI,PsIV

981

196

10

18

       -,,-

76

  0,8200

RIVb,RV

486

97

5

19

       -,,-

79

  7,6000

R:IVa,IVb,V,VI,Ł:IV,V,Ps:V,VI,N

4011

802

41

20

       -,,-

139

  0,7700

R:V,VI,Ł:IV,V,B/RVI

357 klauzula*

71

4

21

       -,,-

148

  2,9000

R:IVb,V

1726

345

18

22

       -,,-

160

  0,9000

RV,ŁIV

476

95

5

23

       -,,-

62/1

  0,7200

RIVb,RV,PsV

394

78

4

24

       -,,-

65/3

  3,8000

R:IVb,V,VI, PsIV

2143

428

22

25

       -,,-

90/2

  1,0500

R:IIIb,IVa,IVb,V,PsIV

593

118

6

26

       -,,-

122/2

  2,9800

R:V,VI,ŁIV,PsV

1280

256

13

27

       -,,-

131/3

  6,1900

R:V,VI,Ł:IV,V,VI,N

2511

502

26

28

       -,,-

49/2

  7,6200

R:IVb,V,VI,N

4133

826

42

29

Szpon

85

0,0300

Br-RIVa

36

7

1

30

     -,,-

86

0,0192

Br-RIVa

12

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*-udostępnienie terenu do prowadzenia badań polegających na poszukiwaniu kruszywa.data wytworzenia2017-08-06
data udostępnienia2017-08-06
sporządzone przez
opublikowane przezJoanna Ebertowska
ilość odwiedzin381
rejestr zmianzobacz »
Gmina Nowa Karczma, Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma, tel.: 58 687-71-27, fax: 58 687-71-71, urzad@nowakarczma.pl, www.nowakarczma.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@