Poradnik interesanta

   Jak załatwić sprawę prowadzoną przez:

 

 Do odczytania dokumentów niezbędne są programy:
 Microsoft Office Word   lub  LibreOffice Writer oraz  Adobe Acrobat Reader
 
           

 

         Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP
 Baza zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych:
 Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

 

         Baza Aktów Własnych Gminy Kuryłówka
 Baza Aktów Własnych (BAW) udostępnia w formie elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego.

 

   © 2005-2016 aureli-On