Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Testowy
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Testowy
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / 
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 
11-10-2013 Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy

OGŁOSZENIE NR 1/2013
O NABORZE NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica
Pustków-Osiedle 36A, 39-206 Pustków
ogłasza nabór na  stanowisko pracy Główny Księgowy
 
1.Wymagania niezbędne:
1)     Obywatelstwo polskie;
2)     Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3)      Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)     Nieposzlakowana opinia;
5)     Wykształcenie – kandydat musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:
a)      Ukończone jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
b)      Ukończoną średnią lub policealną pomaturalną szkołę ekonomiczną i co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości;
 
2.Wymagania dodatkowe:
1)     Znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie księgowości jednostek sektora finansów publicznych;
2)     Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;
3)     Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;
4)     Znajomość przepisów podatkowych;
5)     Znajomość obsługi systemu finansowo-księgowego firmy SOFTRES;
 
3.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1)     Prowadzenie rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
2)     Sporządzanie sprawozdań jednostki budżetowej w zakresie dochodów i wydatków;
3)     Sporządzanie planów jednostki budżetowej;
4)     Prowadzenie ewidencji składników majątku jednostki;
5)     Dokonywanie przelewów drogą elektroniczną;
6)     Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
7)     Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
8)        Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
4.Warunki pracy:
1) Praca w budynku piętrowym wyposażonym w windę, usytuowanie stanowiska pracy na drugim piętrze.
2) Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
3) Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy, itp.
 
4) Czas pracy: ½ etatu – przeciętnie 20 godzin tygodniowo.
5) Umowa o pracę na czas określony, a po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy umowa na czas określony lub nieokreślony.
5.Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny,
2) Życiorys (CV),
3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony BIP),
4) Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
5) Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
6) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
7) Podpisane oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane w KRK  oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie GOSIR lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 22.10.2013r. do godz. 1500 na adres:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica, 
Pustków-Osiedle 36A, 
39-206 Pustków
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Główny Księgowy”
 Aplikacje, które wpłyną do GOSIR po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne przeprowadzana będzie rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: BIP Urzędu Gminy w Dębicy, www.ugdebica.pl 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą   z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458)
 
Dyrektor
mgr inż. Marek Kamiński


data wytworzenia2013-10-16
data udostępnienia2013-10-16
sporządzone przez
opublikowane przezGmina Dębica
ilość odwiedzin7209
rejestr zmianzobacz »


Lista powiązanych aktualności:
Urząd Gminy , Człuchowska26 , 77-320 Przechlewo, tel.: 598334301, fax: , ug@przechlewo.pl, www.i.media.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@
Website Security Test