Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Testowy
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Testowy
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / JEDNOSTKI POMOCNICZE  / Sołectwa  / Sołectwo Ścinawka Średnia  / Statut Sołectwa
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Statut Sołectwa Statut Sołectwa


8

UCHWAŁA NR XVII/157/2015
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2016 rok.
Objaśnienia
Plan dochodów
Plan wydatków
załączniki 3 do 10

UCHWAŁA NR XVII/156/2015
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2016-2026.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

UCHWAŁA NR XVII/155/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 2015.
załącznik

UCHWAŁA NR XVII/154/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów nr IV/46/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

UCHWAŁA NR XVII/153/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2015-2025.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

UCHWAŁA NR XVII/152/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załączniki 3 do 7

UCHWAŁA Nr XVII/151/2015
Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2015 roku W sprawie zmiany uchwały Nr XVI/141/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

UCHWAŁA Nr XVII/150/2015
Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/140/2015 Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

Uchwała Nr XVII/149/2015
Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na rozstrzygnięcie nadzorcze PNK.I.4130.142.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2015 roku.

Uchwała Nr XVII/148/2015
Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: zgody na przekazanie odcinka kanału sanitarnego w miejscowości Domaszowice.

Uchwała Nr XVII/147/2015
Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie
załącznik

Uchwała Nr XVII/146/2015
Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
rodział 4 do uchwały

UCHWAŁA NR XVI/145/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/90/2011Rady Gminy Masłów z dnia 01 grudnia 2011r. o utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Masłów \"Placówka Wsparcia Dziennego-Promyczek\"

UCHWAŁA NR XVI/144/15
Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie budowy pomnika Świętego Jana Pawła II

UCHWAŁA Nr XVI/143/15
Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: zmiany Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

UCHWAŁA NR XVI/142/2015
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVI/141/2015
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

UCHWAŁA NR XVI/140/2015
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XVI/139/2015
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XVI/138/2015
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

UCHWAŁA NR XVI/137/2015
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

Uchwała Nr XVI/136/15
Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Mąchocicach-Scholasterii

UCHWAŁA Nr XVI/135/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Brzezinkach

UCHWAŁA Nr XVI/134/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/229/2013 Rady Gminy Masłów z dnia 24.01.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek nr 735/4, nr 735/6, nr 735/7, nr
735/8, nr 735/9, nr 735/10 i nr 735/11 położonych w Brzezinkach oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości nr 735/5 położonej w Brzezinkach

Uchwała Nr XVI/133/15
Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w drodze darowizny od Województwa Świętokrzyskiego prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym, gmina Masłów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1102/5 o pow. 0,8112 ha

UCHWAŁA NR XVI/132/15
załącznik

UCHWAŁA NR XVI/131/15 załącznik

UCHWAŁA NR XVI/130/15
załącznik

UCHWAŁA NR XVI/129/15
Rady Gminy Masłów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Masłów na lata 2015-2025
Strategia Gminy Maslow 2015-25 wraz z załącznikami.zip

UCHWAŁA NR XVI/128/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w lokalnym programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Masłów

UCHWAŁA NR XV/127/2015
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 października 2015 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

UCHWAŁA NR VII/70/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających
ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Masłów

 

UCHWAŁA NR VII/69/2015
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Masłów.
załącznik

 

UCHWAŁA NR VI/68/2015
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Masłów.

 

UCHWAŁA NR VI/67/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kunów.

 

UCHWAŁA NR VI/66/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

 

UCHWAŁA NR VI/65/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2015-2025.
załącznik nr 1
załącznik nr 1a
załącznik nr 2


UCHWAŁA NR VI/64/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1 dochody
załącznik nr 2 wydatki
załączniki nr 3 do 9

 

Uchwała nr VI/63/15
Rady Gminy Masłów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniówka, w miejscowości Ciekoty oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice

 

Uchwała nr VI/62/15
Rady Gminy Masłów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w działce o nr ewid.82/2 w miejscowości Domaszowice do budynku mieszkalnego na działce o nr ewid. 81/1 przez wnioskodawcę Pana G.L. zam. Kielce.

 

Uchwała VI/61/15
Rady Gminy Masłów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Masłów działki położonej w Masłowie Pierwszym

 

Uchwała Nr VI/60/2015
Rady Gminy Masłów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: uchwalenia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na terenie Gminy Masłów”.

 

Uchwała Nr VI/59/2015
RadADY Gminy Masłów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Gospodarcza Gminy Masłów”
załącznik nr 1
wniosek

 

Uchwała Nr V/58/2015
Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 14/33 o powierzchni 0,1210 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, w miejscowości
Wiśniówka.

 

Uchwała Nr V/57/2015
Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

 

UCHWAŁA Nr V/56/2015
Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: przystąpienia Gminy Masłów do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża” oraz upoważnienia Wójta do wyznaczenia reprezentanta Gminy Masłów w Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża”

 

Uchwała Nr V/55/2015
Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

załącznik

 

Uchwała Nr V/54/2015
Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
załącznik

 

Uchwała Nr V/53/2015
Rady Gminy w Masłów z dnia 26 luty 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Masłów/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie do realizacji projektu systemowego: Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gm. Masłów” w ramach Priorytetu VII. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

UCHWAŁA NR V/52/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2015-2025.
załącznik - objaśnienia
UCHWAŁA Nr XV/126/2015
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/205/2012 Rady Gminy Masłów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłów

Uchwała XV/125/15
Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Masłów

UCHWAŁA NR XV/124/2015
R roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załączniki 3 do 6

UCHWAŁA NR XV/123/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2015-2025.
objaśnienia
załącznik nr 1
załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XV/122/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załączniki 3 do 6

UCHWAŁA Nr XV/121/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 października 2015 roku w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.

UCHWAŁA NR XV/120/15

Uchwała Nr XV/119/15
Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019.

Uchwała Nr XV/118/15
Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem ławników na kadencję 2016-2019.

Uchwała Nr XV/117/15
Rady Gminy Masłów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na ławników spełniających warunki określone ustawą i dopuszczonych do uczestniczenia w wyborach.

Uchwała Nr XIV/116/15
Rady Gminy Masłów z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (udzielanej w ramach pomocy de minimis) dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Masłów.

UCHWAŁA NR XIV/115/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2015-2025.
załącznik
załącznik
załącznik

UCHWAŁA NR XIV/114/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik 3 do 8

UCHWAŁA NR XIV/113/15
RADY GMINY W MASŁOWIE z dnia 24 września 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie „Żłobek Samorządowy Raj Maluszka”

Uchwała nr XIII/112/15
Rady Gminy Masłów z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie: zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa ul Wspólna.

Uchwała nr XIII/111/15
Rady Gminy Masłów z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie: zgody na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej dz. Nr ewid 88 w miejscowości Domaszowice do działek o nr ewid. 157/2,
156/4, 18/16, 18/22, 459 przez wnioskodawcę Pana Tomasza Zbożeń zam. Kielce.

Uchwała nr XIII/110/ 2015
Rady Gminy Masłów z dnia 27 sierpnia 2015roku w sprawie: przekazania zwiększonej wartości nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniówka, w miejscowości Ciekoty oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice.

Uchwała Nr XIII/109/15
Rady Gminy Masłów z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie: wyboru delegata do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich

Uchwała Nr XIII/108/15
Rady Gminy Masłów z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

UCHWAŁA NR XIII/107/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

UCHWAŁA NR XIII/106/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów nr IV/47/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

UCHWAŁA NR XIII/105/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załączniki 3 - 5

UCHWAŁA Nr XIII/104/2015
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu używania herbu Gminy Masłów

UCHWAŁA NR XII/103/2015
Rady Gminy Masłów z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu gminy Masłów.

Uchwała Nr XII/102/2015
Rady Gminy Masłów z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 102 o powierzchni 0,0220 ha położonej w Barczy

UCHWAŁA NR XII/101/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2015-2025.
załącznik nr 1 WPF
objaśnienia
przedsięwziecia

UCHWAŁA NR XII/100/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załączik nr 1
załączniki 2 do 3

Uchwała Nr XI/99/2015
Rady Gminy Masłów z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Uchwała Nr XI/98/2015
Rady Gminy Masłów z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Uchwała nr XI/97/15
Rady Gminy Masłów z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: zgody na przekazanie odcinka kanału sanitarnego w miejscowości Domaszowice.

Uchwała nr XI/96//15
Rady Gminy Masłów z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kopcowa.

Uchwała nr XI/95/15
Rady Gminy Masłów z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: zgody na przekazanie hydrantu wodociągowego w miejscowości Masłów Pierwszy

Uchwała Nr XI/94/15
Rady Gminy Masłów z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem budynku w Mąchocicach Kapitulnych oraz części działki 901/1 w Mąchocicach Kapitulnych.
załącznik

Uchwała Nr XI/93/2015
Rady Gminy Masłów z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 257/4 o powierzchni 0,0300 ha, położonej obrębie ewidencyjnym Wola Kopcowa
załącznik

UCHWAŁA Nr XI/92/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: wrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości nr 28/2 położonej w Ciekotach, stanowiącej własność Gminy Masłów
załącznik

UCHWAŁA Nr XI/91/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Masłów Nr XXVIII/241/2004 z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr VI/48/2007 z dnia 20 marca 2007 roku.

UCHWAŁA NR XI/90/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Górno.

UCHWAŁA NR XI/89/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2015-2025.
objaśnienia
załącznik nr 1
załącznik nr 2

UCHWAŁA NR XI/88/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załączniki 3 - 8

UCHWAŁA NR XI/87/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Masłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

UCHWAŁA NR XI/86/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2014 rok.

Uchwała Nr XI/85/15
Rady Gminy w Masłowie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia\"Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Masłów na lata 2015 - 2020”
załącznik

UCHWAŁA Nr X/84/2015
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Masłów.

UCHWAŁA Nr X/83/2015
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Masłów.

UCHWAŁA Nr X/82/2015
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Masłów.

Uchwała Nr X/81/2015
Rady Gminy Masłów z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie części działki nr 153/3 o powierzchni 0,4000 ha położonej w Masłowie Pierwszym.
załącznik

UCHWAŁA NR IX/80/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik n 2 i 3

UCHWAŁA NR IX/79/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2014.
załącznik

UCHWAŁA NR VIII/78/15
Rady Gminy w Masłowie z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie skargi dotyczącej działalności radnego Rady Gminy w Masłowie

UCHWAŁA NR VIII/77/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 04 maja 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2015-2025.
załącznik nr 1
załącznik nr 1a
załącznik nr 2

Uchwała Nr VIII/76/15
Rady Gminy Masłów
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załączniki 3 do 5

UCHWAŁA NR VII/75/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2015-2025.
załącznik nr 1
załącznik nr 1a
załącznik nr 2

UCHWAŁA NR VII/74/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 kwietnia 2015y Gminy Masłów z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
zadania

Uchwała Nr VII/73/2015
Rady Gminy Masłów z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr II/8/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr VII/72/2015
Rady Gminy Masłów z dnia kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Masłów z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do Spraw Inwestycji.

UCHWAŁA NR VII/71/2015
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

załącznik nr 1
załącznik nr 2

 

UCHWAŁA NR V/51/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3 do 5

 

Uchwała Nr V/50/2015
Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/163/2000 Rady Gminy Masłów z dnia 09.11.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Masłów Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Masłowie, zmienionej uchwałą Nr XVII/130/08 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2008r. oraz uchwałą nr XV/91/11 Rady Gminy Masłów z dnia 01 grudnia 2011r.

 

Uchwała nr V/49/15
Rady Gminy Masłów z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie: określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

 

UCHWAŁA NR IV/48/2015

załącznik nr 1

UCHWAŁA NR IV/47/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kielce.

UCHWAŁA NR IV/46/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kielce.

UCHWAŁA NR IV/45/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów na lata 2015-2025.
załącznik nr 1
załącznik nr 1a

UCHWAŁA NR IV/44/15
RADY GMINY MASŁÓW z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3-6

UCHWAŁA NR IV/43/15

UCHWAŁA NR IV/42/15

UCHWAŁA NR IV/41/15

UCHWAŁA NR IV/40/15

UCHWAŁA NR IV/39/15

UCHWAŁA NR IV/38/15

UCHWAŁA NR IV/37/15

UCHWAŁA NR IV/36/15data wytworzenia2016-10-07
data udostępnienia2016-10-07
sporządzone przez
opublikowane przezTest Test
ilość odwiedzin849
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy , Człuchowska26 , 77-320 Przechlewo, tel.: 598334301, fax: , ug@przechlewo.pl, www.i.media.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@
Website Security Test